محیط - مواد شیمیایی

 محیط ممبران فیلتر سلکتیو آگار - مواد شیمیایی

در پکیج های: 500 گرمی*

 

 

نام فارسی:

 

محیط

نام ماده:

Membrane-filter enterococcus selective agar acc. to SLANETZ and BARTLEY

مختصر: Membrane-filter enterococcus selective agar acc. to SLANETZ and BARTLEY
کد محصول مرک:

105262

درصد خلوص:  
اسم دوم:

membrane filtration Enterococcus selective agar

فیلتر ممبران سلکتیو آگار

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 41.5 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.2 (41 g/l, H2O, 35 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper