محیط کشت DEV لاکتوز پپتون براث

محیط کشت DEVدی ای وی لاکتوز پپتون براث

در پکیج هایی: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت DEV لاکتوز پپتون براث

نام ماده:

DEV lactose peptone broth

مختصر: DEV lactose peptone broth
کد محصول مرک:

104037

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper