محیط لاکتوز آگار

 محیط دیوکسی کلات لاکتوز آگار

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

لاکتوز آگار

نام ماده:

Deoxycholate lactose agar

مختصر: Deoxycholate lactose agar
کد محصول مرک:

102894

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 57 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.9 - 7.3 (57 g/l, H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper