محیط سیترات آگار

 محیط سیمون سیترات آگار

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

سیترات آگار

نام ماده:

SIMMONS citrate agar

مختصر: SIMMONS citrate agar
کد محصول مرک:

102501

درصد خلوص:  
اسم دوم: SIMMONS citrate agar
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 22 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.5 - 6.7 (22 g/l, H2O, 37 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper