محیط کشت تریپتیک سوی براث

 

 

محیط کشت تریپتیک سوی براث نون انیمال ارجین

در پکیج های: 500 گرمی*5 کیلویی*

نام فارسی:

محیط کشت تریپتیک سوی براث

نام ماده:

Tryptic Soy Broth non animal origin

مختصر:

Tryptic Soy Broth non animal origin

کد محصول مرک:

100550

درصد خلوص:

 

اسم دوم:

 

فرمول:

 

C A S NUMBER:

 

مولار:

 

قابلیت محلول شدن:

30 g/l (25 °C)

 

 

 

 

 

 

میزان اسیدی:

7.1 - 7.5 (30 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JoomShaper