محیط دیکلوران گلیسیرول (دی جی 18)آگار

 

 

محیط دیکلوران گلیسیرول (دی جی 18)آگار

 در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط دیکلوران

نام ماده:

Dichloran Glycerol (DG18)-Agar

مختصر:

Dichloran Glycerol (DG18)-Agar

کد محصول مرک:

100465

درصد خلوص:

 

اسم دوم:

 

فرمول:

 

C A S NUMBER:

 

مولار:

 

قابلیت محلول شدن:

 

نقطه جوش:

 

درجه ذوب:

 

 

 

میزان اسیدی:

5.4 - 5.8 (H2O, 25 °C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JoomShaper