محیط کشت پریسنس -آبسنس براث

محیط کشت پریسنس -آبسنس براث

 در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت پریسنس -آبسنس براث

نام ماده:

Presence-Absence Broth

مختصر: Presence-Absence Broth
کد محصول مرک:

100414

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.6 - 7.0 (30.5 g/l, H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
   
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper