محیط لاکتوز آگار

 

 

محیط لاکتوزتی تی سی آگار با ترگیتول 7

در پکیج های:  

نام فارسی:

لاکتوز آگار

نام ماده:

Lactose TTC agar with Tergitol® 7

مختصر:

Lactose TTC agar with Tergitol® 7

کد محصول مرک:

100074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان اسیدی:

7.0 - 7.4 (H2O, 25 °C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JoomShaper