محیط سای براث

محیط CAYE Broth سای براث مدیفاید ای سی سی تو اوانس

در پکیج های: 100 گرمی*

نام فارسی:

محیط CAYE Broth

نام ماده:

CAYE Broth modified acc. to EVANS

مختصر:

CAYE Broth modified acc. to EVANS

کد محصول مرک:

100060

درصد خلوص:

 

اسم دوم:

 

فرمول:

 

C A S NUMBER:

 

مولار:

 

قابلیت محلول شدن:

39.75 g/l (20 °C)

نقطه جوش:

 

درجه ذوب:

 

 

 

میزان اسیدی:

8.3 - 8.7 (39.75 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)

نقطه اشتعال:

 

 

 

 

 

 

 

 

JoomShaper