آی پی ال 41 اینزکت مدیوم

محیط کشت سلولی

آی پی ال 41 اینزکت مدیوم

IPL-41 Insect Medium

 

انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

I7760 Sigma

I0638 Sigma

500سی سی

JoomShaper