ال 15 مدیوم

محیط کشت سلولی

ال 15 مدیوم

L-15 Medium (Leibovitz)

 

انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

L4386 Sigma

L5520 Sigma

L1518 Sigma

پودر جهت تهیه 1-10-50لیتر محیط کشت

آماده :100 و 500 سی سی

JoomShaper