3 متیل سیکلو هگزانون

 3 متیل سیکلو هگزانون

در پکیج های: 50 سی سی*

 

 

نام فارسی:

 

3 متیل سیکلو هگزانون

نام ماده:

3-Methylcyclohexanone

مختصر: 3-Methylcyclohexanone
کد محصول مرک:

818807

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

Tetrahydro-m-cresol

تترا هیدرو ام کرزول

فرمول: C7H12O
C A S NUMBER: 591-24-2
مولار: 112.17 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 169 - 170 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -73 °C
انبوهی: 0.92 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 48 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper