3 اگزاگلوتاریک اسید

 3 اگزاگلوتاریک اسید

در پکیج های: 50 گرمی*250 گرمی*

نام فارسی:

3 اگزاگلوتاریک اسید

نام ماده:

3-Oxoglutaric acid

مختصر: 3-Oxoglutaric acid
کد محصول مرک:

820940

درصد خلوص:  
اسم دوم:

ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid

بتا کتوگلوتاریک اسید - استون 1و3 دی کربوکسیلیک اسید

فرمول: C5H6O5
C A S NUMBER: 542-05-2
مولار: 146.10 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper