2و7 نفتالین دیول

 2و7 نفتالین دیول

در پکیج های: 50 گرمی*100 گرمی*250 گرمی*

نام فارسی:

2و7 نفتالین دیول

نام ماده:

2,7-Naphthalenediol

مختصر: 2,7-Naphthalenediol
کد محصول مرک:

820851

درصد خلوص:  
اسم دوم:

2,7-Dihydroxynaphthalene

2و7 دی هیدروکسی نفتالین

فرمول: C10H8O2
C A S NUMBER: 582-17-2
مولار: 160.17 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) practically insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 184 - 187 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper