3 متیل بنزوئیک اسید

 3 متیل بنزوئیک اسید

در پکیج های: 50 گرمی*250 گرمی*1 کیلویی*

نام فارسی:

3 متیل بنزوئیک اسید

نام ماده:

3-Methylbenzoic acid

مختصر: 3-Methylbenzoic acid
کد محصول مرک:

821902

درصد خلوص:  
اسم دوم:

m-Toluic acid

ام تولوییک اسید

فرمول: C8H8O2
C A S NUMBER: 99-04-7
مولار: 136.15 g/mol
قابلیت محلول شدن: 1 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 263 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 108 - 111 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
نقطه اشتعال: 150 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper