1و2 بیس دی برومومتیل بنزن

 1و2 بیس دی برومومتیل بنزن

در پکیج : 100 گرمی*

نام فارسی:

1و2 بیس دی برومومتیل بنزن

نام ماده:

1,2-Bis(dibromomethyl)-benzene

مختصر: 1,2-Bis(dibromomethyl)-benzene
کد محصول مرک:

821890

درصد خلوص:  
اسم دوم:

α,α,α,α-Tetrabromo-o-xylene

آلفا آلفا آلفا آلفا تترا برمو اورتو زایلن

فرمول: C8H6Br4
C A S NUMBER: 13209-15-9
مولار: 421.75 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 117 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper