3 فنیل پروپیل آمین

3 فنیل پروپیل آمین

در پکیج هایی: 10 سی سی*

نام فارسی:

3 فنیل پروپیل آمین

نام ماده:

3-Phenylpropylamine

مختصر: 3-Phenylpropylamine
کد محصول مرک:

841119

درصد درصد خلوص:  
اسم دوم: 1-Amino-3-phenylpropane
فرمول: C9H13N
C A S NUMBER: 2038-57-5
مولار: 135.2 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش: 220 - 221 °C
درجه ذوب:  
انبوهی: 0.949 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 90 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper