1و2 بیس اتان

1و2 بیس اتان

در پکیج هایی: 10 گرمی*

نام فارسی:

1و2 بیس اتان

نام ماده:

1,2-Bis(diphenylphosphino)-ethane

مختصر: 1,2-Bis(diphenylphosphino)-ethane
کد محصول مرک:

841081

درصد درصد خلوص:  
اسم دوم: Ethylenebis(diphenylphosphine), Diphos, Dppe
فرمول: C26H24P2
C A S NUMBER: 1663-45-2
مولار: 398.42 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 138 - 142 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
 

 

JoomShaper