3 متوکسی تیو فنل

 3 متوکسی تیو فنل

نام فارسی:

3 متوکسی تیو فنل

نام ماده:

3-Methoxythiophenol

مختصر: 3-Methoxythiophenol
کد محصول مرک:

841054

درصد خلوص:  
اسم دوم:

3-Mercaptoanisole, 3-Methoxyphenylmercaptan

3 مرکاپتو آنیزول - 3 متوکسی فنیل مرکاپتان

فرمول: C7H8OS
C A S NUMBER: 15570-12-4
مولار: 140.21 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 225 - 227 °C
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.136 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 96 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper