3 متوکسی فنیل استیک اسید

 3 متوکسی فنیل استیک اسید

در پکیج : 10 گرمی*

نام فارسی:

3 متوکسی فنیل استیک اسید

نام ماده:

3-Methoxyphenylacetic acid

مختصر: 3-Methoxyphenylacetic acid
کد محصول مرک:

841039

درصد  خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C9H10O3
C A S NUMBER: 1798-09-0
مولار: 166.18 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) slightly soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 71 - 73 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper