3 آمینو 4 متیل بنزوئیک اسید

 3 آمینو 4 متیل بنزوئیک اسید

در پکیج : 50 گرمی*

نام فارسی:

3 آمینو 4 متیل بنزوئیک اسید

نام ماده:

3-Amino-4-methylbenzoic acid

مختصر: 3-Amino-4-methylbenzoic acid
کد محصول مرک:

840171

درصدخلوص:  
اسم دوم:

3-Amino-p-toluic acid

3 آمینو پارا تولوییک اسید

فرمول: C8H9NO2
C A S NUMBER: 2458-12-0
مولار: 151.16 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی: 1 g/cm3
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper