3 برومو پروپیل تری فنیل فسفونیوم بروماید

 3 برومو پروپیل تری فنیل فسفونیوم بروماید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

3 برومو پروپیل تری فنیل فسفونیوم بروماید

نام ماده:

3-Bromopropyltriphenylphosphonium bromide

مختصر: 3-Bromopropyltriphenylphosphonium bromide
کد محصول مرک:

840158

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C21H21Br2P
C A S NUMBER: 3607-17-8
مولار: 464.17 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 228 - 231 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper