3 بروموبیفنیل

 3 بروموبیفنیل

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

3 بروموبیفنیل

نام ماده:

4-Bromobiphenyl

مختصر: 4-Bromobiphenyl
کد محصول مرک:

840155

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C12H9Br
C A S NUMBER: 92-66-0
مولار: 233.1 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 110 - 115 °C (0.13 - 0.26 hPa)
درجه ذوب: 90 - 91 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: (H2O) not applicable
نقطه اشتعال: >100 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper