3 برومو بنزونیتریل

 3 برومو بنزونیتریل

در پکیج : 10 گرمی*

نام فارسی:

3 برومو بنزونیتریل

نام ماده:

3-Bromobenzonitrile

مختصر: 3-Bromobenzonitrile
کد محصول مرک:

821699

درصد  خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C7H4BrN
C A S NUMBER: 6952-59-6
مولار: 182.01 g/mol
قابلیت محلول شدن: 0.2 g/l (24 °C)
نقطه جوش: 225 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 37 - 40 °C
انبوهی: 1.562 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 113 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper