3 برومو آنیلین

 3 برومو آنیلین

در پکیج : 25 سی سی*

نام فارسی:

3 برومو آنیلین

نام ماده:

3-Bromoaniline

مختصر: 3-Bromoaniline
کد محصول مرک:

821694

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

1-Amino-3-bromobenzene

1 آمینو 3 برمو بنزن

فرمول: C6H6BrN
C A S NUMBER: 591-19-5
مولار: 172.02 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 251 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 16 °C
انبوهی: 1.59 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >230 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper