3 متوکسی بنزیل الکل

 3 متوکسی بنزیل الکل

در پکیج : 25 سی سی*

نام فارسی:

3 متوکسی بنزیل الکل

نام ماده:

3-Methoxybenzyl alcohol

مختصر: 3-Methoxybenzyl alcohol
کد محصول مرک:

821227

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

m-Anise alcohol

ام آنیزول الکل

فرمول: C8H10O2
C A S NUMBER: 6971-51-3
مولار: 138.17 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 105 - 110 °C (4 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.11 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >100 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper