3 نیترو آنیزول

 3 نیترو آنیزول

در پکیج های: 10 گرمی*50 گرمی*

نام فارسی:

3 نیترو آنیزول

نام ماده:

3-Nitroanisole

مختصر: 3-Nitroanisole
کد محصول مرک:

820882

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

3-Methoxynitrobenzene

3 متوکسی نیترو بنزن

فرمول: C7H7NO3
C A S NUMBER: 555-03-3
مولار: 153.14 g/mol
قابلیت محلول شدن: 500 mg/l (25 °C)
نقطه جوش: 258 °C
درجه ذوب: 38.5 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper