3 متیل ایندول

 3 متیل ایندول

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

3 متیل ایندول

نام ماده:

3-Methylindole

مختصر: 3-Methylindole
کد محصول مرک:

820803

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Skatole

اسکاتول

فرمول: C9H9N
C A S NUMBER: 83-34-1
مولار: 131.17 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 266 °C
درجه ذوب: 95 - 97 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 132 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper