3 ایندولیل استات

 3 ایندولیل استات

در پکیج های: 1 گرمی*5 گرمی*

نام فارسی:

3 ایندولیل استات

نام ماده:

3-Indolyl acetate

مختصر: 3-Indolyl acetate
کد محصول مرک:

820706

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

Acetic acid 3-indolyl ester, 3-Acetoxyindole, Indoxyl acetate

استیک اسید 3 ایندولیل استر - 3 استوکسی ایندول - اینوکسیل استات

فرمول: C10H9NO2
C A S NUMBER: 608-08-2
مولار: 175.19 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 127 - 129 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper