3 فلرو آنیلین

 3 فلرو آنیلین

در پکیج : 100 سی سی*

نام فارسی:

3 فلرو آنیلین

نام ماده:

2-Fluoroaniline

مختصر: 2-Fluoroaniline
کد محصول مرک:

820565

درصد خلوص:  
اسم دوم:

1-Amino-2-fluorobenzene

1 آمینو 2 فلورو بنزن

فرمول: C6H6FN
C A S NUMBER: 348-54-9
مولار: 111.11 g/mol
قابلیت محلول شدن: 17 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 171 - 173 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -29 °C
انبوهی: 1.15 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 60 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper