3 آمینو استو فنون

 3 آمینو استو فنون

در پکیج : 100 گرمی*

نام فارسی:

3 آمینو استو فنون

نام ماده:

3-Aminoacetophenone

مختصر: 3-Aminoacetophenone
کد محصول مرک:

820060

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

3-Acetylaniline

3 استیل آنیلین

فرمول: C8H9NO
C A S NUMBER: 99-03-6
مولار: 135.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) slightly soluble
نقطه جوش: 289 - 291 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 94 - 97 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper