1و2 ایزو پروپیلدین گلیسیرین

 1و2 ایزو پروپیلدین گلیسیرین

نام فارسی:

1و2 ایزو پروپیلدین گلیسیرین

نام ماده:

(R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol

مختصر: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol
کد محصول مرک:

818637

درصد  خلوص:  
اسم دوم: (R)-(-)-2,2-Dimethyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane
فرمول: C6H12O3
C A S NUMBER: 14347-78-5
مولار: 132.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 190 °C (1013 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.07 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 9.4 (H2O)
نقطه اشتعال: 80 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper