3 برومو فنول

 3 برومو فنول

در پکیج : 10 گرمی*

نام فارسی:

3 برومو فنول

نام ماده:

3-Bromophenol

مختصر: 3-Bromophenol
کد محصول مرک:

818603

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

3-Bromo-1-hydroxybenzene

3 برمو 1 هیدروکسی بنزن

فرمول: C6H5BrO
C A S NUMBER: 591-20-8
مولار: 173 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 235 - 236 °C
درجه ذوب: 27 - 30 °C
انبوهی: 1 g/cm3
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >112 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper