3 آمینو 1و2 پروپاندیول

 3 آمینو 1و2 پروپاندیول

در پکیج : 25 سی سی*

نام فارسی:

3 آمینو 1و2 پروپاندیول

نام ماده:

3-Amino-1,2-propanediol

مختصر: 3-Amino-1,2-propanediol
کد محصول مرک:

818522

درصد خلوص:  
اسم دوم:

1-Amino-2,3-propanediol

1 آمینو 2و3 پروپاندیول

فرمول: C3H9NO2
C A S NUMBER: 616-30-8
مولار: 91.11 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 140 - 141 °C (12 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.19 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 186 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper