3 فلرو فنول

 3 فلرو فنول

در پکیج : 10 سی سی*

نام فارسی:

3 فلرو فنول

نام ماده:

3-Fluorophenol

مختصر: 3-Fluorophenol
کد محصول مرک:

818515

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C6H5FO
C A S NUMBER: 372-20-3
مولار: 112.1 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 178 °C
درجه ذوب: 13.7 °C
انبوهی: 1.24 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 71 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper