3 اتیل آنیلین

 3 اتیل آنیلین

در پکیج : 10 سی سی*

نام فارسی:

3 اتیل آنیلین

نام ماده:

3-Ethylaniline

مختصر: 3-Ethylaniline
کد محصول مرک:

818481

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

1-Amino-3-ethylbenzene

1 آمینو 3 اتیل بنزن

فرمول: C8H11N
C A S NUMBER: 587-02-0
مولار: 121.18 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) slightly soluble
نقطه جوش: 93 - 95 °C (8 hPa)
درجه ذوب: -8 °C
انبوهی: 0.97 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 85 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper