1و2 بیس سیانو متیل بنزن

 1و2 بیس سیانو متیل بنزن

در پکیج : 10 گرمی*

نام فارسی:

1و2 بیس سیانو متیل بنزن

نام ماده:

1,2-Bis(cyanomethyl)-benzene

مختصر: 1,2-Bis(cyanomethyl)-benzene
کد محصول مرک:

818460

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

o-Xylylene dicyanide, 1,2-Phenylenediacetonitrile

اورتو زایلن دی سیانید - 1و2 فنیلن دی استو نیتریل

فرمول: C10H8N2
C A S NUMBER: 613-73-0
مولار: 156.18 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 57 - 59 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper