3 متیل 3 بوتن 1

 3 متیل 3 بوتن 1

در پکیج های: 50 سی سی*250 سی سی*1 لیتری*

نام فارسی:

3 متیل 3 بوتن 1

نام ماده:

3-Methyl-3-buten-1-ol

مختصر: 3-Methyl-3-buten-1-ol
کد محصول مرک:

818426

درصد خلوص:  
اسم دوم:

1-Hydroxy-3-methyl-3-butene

1 هیدروکسی 3 متیل 3 بوتن

فرمول: C5H10O
C A S NUMBER: 763-32-6
مولار: 86.13 g/mol
قابلیت محلول شدن: 170 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 132 °C (1013 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 0.853 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 42 °C DIN 51755 Part 1
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper