3 متیل 2 بوتن

 3 متیل 2 بوتن

در پکیج های: 50 سی سی*250 سی سی*

نام فارسی:

3 متیل 2 بوتن

نام ماده:

3-Methyl-2-buten-1-ol

مختصر: 3-Methyl-2-buten-1-ol
کد محصول مرک:

818425

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Isobutenylcarbinol, 1-Hydroxy-3-methyl-2-butene

ایزو بوتنیل کاربینول - 1 هیدروکسی 3 متیل 2 بوتن

فرمول: C5H10O
C A S NUMBER: 556-82-1
مولار: 86.13 g/mol
قابلیت محلول شدن: 170 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 139 - 141 °C
درجه ذوب:  
انبوهی: 0.86 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 50 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper