3 فلروبنزیل کلراید

3 فلروبنزیل کلراید

در پکیج هایی: 10 سی سی*50 سی سی*

نام فارسی:

3 فلروبنزیل کلراید

نام ماده:

3-Fluorobenzyl chloride

مختصر: 3-Fluorobenzyl chloride
کد محصول مرک:

818419

درصد درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C7H6ClF
C A S NUMBER: 456-42-8
مولار: 144.57 g/mol
قابلیت محلول شدن: 40 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 176 - 177 °C (1013 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.21 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 58 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
 

 

JoomShaper