3 نیترو بنزونیتریل

 3 نیترو بنزونیتریل

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

3 نیترو بنزونیتریل

نام ماده:

3-Nitrobenzonitrile

مختصر: 3-Nitrobenzonitrile
کد محصول مرک:

818412

درصد خلوص:  
اسم دوم:

3-cyano-1-nitrobenzene

3 سیانو1 نیتروبنزن

فرمول: C7H4N2O2
C A S NUMBER: 619-24-9
مولار: 148.12 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 164 - 166 °C (21 hPa)
درجه ذوب: 113 - 116 °C
انبوهی: 0.33 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper