3 نیترو 1و2و4 تیرازول

 3 نیترو 1و2و4 تیرازول

در پکیج های: 1 گرمی*5 گرمی*

نام فارسی:

3 نیترو 1و2و4 تیرازول

نام ماده:

3-Nitro-1H-1,2,4-triazole

مختصر: 3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
کد محصول مرک:

818312

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C2H2N4O2
C A S NUMBER: 24807-55-4
مولار: 114.06 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) slightly soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 210 - 215 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper