3 نیترو بنزیل الکل

 3 نیترو بنزیل الکل

در پکیج: 25 سی سی*

نام فارسی:

3 نیترو بنزیل الکل

نام ماده:

3-Nitrobenzyl alcohol

مختصر: 3-Nitrobenzyl alcohol
کد محصول مرک:

818159

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C7H7NO3
C A S NUMBER: 619-25-0
مولار: 153.14 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش: 170 °C (8 hPa)
درجه ذوب: 30 °C
انبوهی: 1.30 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >110 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper