3 متیل بوتیل هگزانوات

 3 متیل بوتیل هگزانوات

در پکیج های: 50 سی سی*250 سی سی*

نام فارسی:

3 متیل بوتیل هگزانوات

نام ماده:

3-Methylbutyl hexanoate

مختصر: 3-Methylbutyl hexanoate
کد محصول مرک:

814994

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Methylbutyl caproate, Caproic acid methylbutyl ester, Hexanoic acid methylbutyl ester

متیل بوتیل کاپروآت - کاپروییک اسید متیل بوتیل استر - هگزانوییک اسید متیل بوتیل استر

فرمول: C11H22O2
C A S NUMBER: 2198-61-0
مولار: 186.3 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) practically insoluble
نقطه جوش: 222 °C (1013 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 0.861 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 85 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper