1 بوتیل ایمیدازول

 1 بوتیل ایمیدازول

در پکیج های: 25 سی سی*100 سی سی*

نام فارسی:

1 بوتیل ایمیدازول

نام ماده:

1-Butyl imidazole

مختصر: 1-Butyl imidazole
کد محصول مرک:

814979

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C7H12N2
C A S NUMBER: 4316-42-1
مولار: 124.19 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 257 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 90 - 91 °C
انبوهی: 0.951 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 145 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

JoomShaper