3 تری فلرو متیل بنزیل آمین

 3 تری فلرو متیل بنزیل آمین

نام فارسی:

3 تری فلرو متیل بنزیل آمین

نام ماده:

3-(Trifluoromethyl)-benzylamine

مختصر: 3-(Trifluoromethyl)-benzylamine
کد محصول مرک:

814850

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C8H8F3N
C A S NUMBER: 2740-83-2
مولار: 175.15 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.222 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 71 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper