3 استیل بنزو نیتریل

 3 استیل بنزو نیتریل

در پکیج: 1 گرمی*

نام فارسی:

3 استیل بنزو نیتریل

نام ماده:

3-Acetylbenzonitrile

مختصر: 3-Acetylbenzonitrile
کد محصول مرک:

814828

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C9H7NO
C A S NUMBER: 6136-68-1
مولار: 145.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: 4 g/l (25 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 98 - 100 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper