3 نیترو استانیلید

 3 نیترو استانیلید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

3 نیترو استانیلید

نام ماده:

3-Nitroacetanilide

مختصر: 3-Nitroacetanilide
کد محصول مرک:

814647

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C8H8N2O3
C A S NUMBER: 122-28-1
مولار: 180.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 150 - 155 °C
انبوهی: 1 g/cm3
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper