3 متیل 3 پنتین

 3 متیل 3 پنتین

در پکیج: 25 سی سی*

نام فارسی:

3 متیل 3 پنتین

نام ماده:

3-Methyl-3-penten-2-one

مختصر: 3-Methyl-3-penten-2-one
کد محصول مرک:

814630

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C6H10O
C A S NUMBER: 565-62-8
مولار: 98.15 g/mol
قابلیت محلول شدن: 29.1 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 138 °C
درجه ذوب: -70 °C
انبوهی: 0.88 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 3.9 (10 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 34 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper