3 متیل آمینو 1و2 پروپان دیول

 3 متیل آمینو 1و2 پروپان دیول

در پکیج: 25 سی سی*

نام فارسی:

3 متیل آمینو 1و2 پروپان دیول

نام ماده:

3-Methylamino-1,2-propanediol

مختصر: 3-Methylamino-1,2-propanediol
کد محصول مرک:

814507

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C4H11NO2
C A S NUMBER: 40137-22-2
مولار: 105.14 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 139 - 241 °C (995 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.09 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 152 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper